Xestión de comentariosno Blog, participación do alumnado

1 Activar a opción de comentarios para un artigo

Se o administrador da web ten administrado o tipo de contido artigo de blog de xeito que permita os comentarios entón o profesor pode decidir en cada artigo ou entrada do blog se admitirá ou non comentarios para ese artigo.

A opción pode variarse para cada un dos artigos ou entradas.

Ver imaxe seguinte

activar comentarios