Comezando a traballar na web do centro con Blogs

1 Publicar un artigo ou entrada

Pasos a seguir:

 1. Iniciar sesión (poñer o usuario e contrasinal que empregas para o teu blog)
 2. Elixir a opción “crear contido”
 3. Elixir o tipo de contido “artigo"
 4. Poñer un título
 5. Poñer etiquetas ou tags para catalogar o artigo
 6. Escribir algún texto, poñer algunha imaxe, adxuntar un vídeo, unha galería de imaxes (moi recomendable o mó
 7. Ir á web do centro
 8. dulo light box)...
 9. Nos axustes da url escribe un alias para o teu artigo do tipo: blog/nomedoteususariodoblog/nome-do-artigo
 10. Decidir se o artigo admitirá ou non comentarios dos alumnos
 11. Premer sobre o botón “Enviar” para publicar o artigo