Tarefa 3: editar un artigo ou entrada publicada

Tarefa 3

Edita o artigo que creaste na tarefa anterior e fai nel algunhas modificacións. Logo comproba o resultado.

Envia un enlace á páxina onde se amosa o artigo para ver o resultado.

Se tes algún problema entra no foro e contao para que poidamos axudarte.