Itinerario de formación para o profesorado do Cra de Culleredo