Escola de Silvoso

EEI de Silvoso

  A unidade de Silvoso está situada no lugar de Silvoso, parroquia de Ouces. Consta dun edificio de planta baixa cunha soa dependencia adicada a aula que mide uns 75 metros cadrados e non ten divisións, agás as feitas polo mobiliario e xogos que delimitan distintos recantos. O edificio está orientado cara o noroeste.

  Na parte exterior dereita atópase un pequeno patio cuberto de 16 metros cadrados e dous pequenos servizos. Este patio utilízase como almacén de productos de limpeza debidamente illados, material de educación física e psicomotricidade, mermando moito o espazo destinado ó xogo.

  Pola parte esquerda hai  unha zona exterior cementada duns 18 metros cadrados.

  O acceso ó edificio consta cunha barreira arquitectónica de 9 escaleiras. A fachada principal ten unha ventá ampla e a porta de entrada pola que recibe a luz directa do sol. A fachada esquerda ten catro ventás amplas e na dereita unha porta que non delimita a totalidade do acceso, permitindo a entrada de luz e ventilación.

  O recinto está pechado cun cercado metálico de dous metros de altura.

 

 Teléfono : 981621930

 

Se premedes na imaxe iredes ao seu blogue, onde atoparedes máis información :

Titora :  Rosa Presedo Vieites

 

Distribuir contido