Familias

RESUMO DO PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 NO CURSO 2020/2021

Vos deixamos un resumo coas características máis destacadas da adaptación do protocolo da consellería á nosa escola. Podedes velo pinchando AQUÍ

 

PROPOSTAS PARA PERSOAS ADULTAS, 17 DE XUÑO

LIBERDADE E LÍMITES

Ata onde quero subir esta pedra? ou, ata onde penso que podo subir?. A autoxestión dos propios límites deriva dun ambiente con liberdade e límites. Hoxe vos deixamos unha recompilación de información e reflexión sobre a liberdade a importancia do establecemento dos límites con presenza, claros, firmes, respectuosos e amables.

A Educación Activa  parte da importancia de conectar e partir dunha actitude respectuosa e atenta ás necesidades profundas e aos intereses das nenas e dos nenos, colocándoos no eixe central de toda a dinámica de aprendizaxe. O acompañamento respetuoso á infancia conleva que nos dirixamos aos nenos e nenas con profundo respecto hacia o seu ser e hacia o seu ritmo propio, singular e único. 

Un dos aspectos que caracterizan á Educación Activa ou Vivencial é o de crear ambientes para a aprendizaxe ou entornos preparados, pero un ambiente preparado va máis alá dos espazos. Inclúe tamén a presenza dunha persoa adulta dispoñible e un grupo doutras nenas e nenos de distintas idades, que, seguindo o seu impulso vital, están en constante relación entre sí e aportándose dende a diversidade. A interacción, os grupos heteroxéneos, implica o recoñecemento absoluto da diferencia como marca principal do ser humano.

Educar dende o amor

“La educación es un acto de amor” expresaba Paulo Freire, educar require amar e desenvolver vínculos saudables cos nenos e nenas. 

Máis alá de preocuparse polo logro de obxectivos de aprendizaxes referidos a conceptos, é entender que o acto de educar é un constante intercambio entre seres humanos e que estamos construíndo aprendizaxes para a vida.

Un bo liderazgo emocional te abraza, te acolle como ser humano, trata de empatizar e aproveita o teu potencial. Dende este punto de vista unha educación amorosa e respectuosa se inspira nunha educación que poña como protagonista non tan so ao neno ou nena, senon que tamén poña como protagonista o autocoidado da adulta referente xa que para acompañar á infancia de forma saludable necesitamos vivir e enfrentar as nosas emocións.

O amor é liberdade

"El amor, como primera energía vital, debería estar a disposición de forma natural, pero al mismo tiempo debería poder experimentarse de un modo concreto como ‘amor sin condiciones’. De esta forma igual que el sol ‘brilla para justos y pecadores’, todo ser humano, y en particular todo niño, necesita la seguridad de que es amado en todas las situaciones." Rebeca Wild, 2006

Rebeca Wild menciona un punto moi importante, entender o “amor sen condicións”, que os nenos e nenas saiban que pase o que pase serán amados, sentir isto daralles liberdade, a liberdade que necesitan para equivocarse, para ser elas/es mesmas/os, para por en práctica a súa curiosidade. 

Frente a esta clara realidade, a liberdade requiere de entender que parte desa liberdade está relacionada cos límites, porque cuando lles falamos de límites lles estamos ensinando a empoderarse de sí mesmos, do seu entorno e das súas emocións. Moitas veces por límites se mal entende como “prohibir” ou “limitar” as accións dos/as nenos/as. Con todo, son poucas as veces nas que nos paramos a reflexionar se os límites que pomos, son unha necesidade real para o neno ou a nena? ou, son as ganas de resolver a miña propia necesidade como adulta? de satisfacer a miña ansiedade, os meus medos ou prexuizos. Cantas veces tomamos conciencia da “necesidade real da infancia”?

Que entendemos por límites?

O termo límite está ligado ao desenvolvemento do respecto e o amor nas nosas relacións coa infancia.

Os limites xeran unha seguridade no entorno do neno ou nena, pero é preciso definir que os límites non implican unha visión autoritaria da educación, senon polo contrario, os límites como unha forma de respecto hacia o outro. Grazas a eles podemos lograr unha boa convivencia e un entorno equilibrado e harmónico tanto para nenos e nenas como para adultas. 

"Los límites no definen el ser del otro, sino por el contrario, sirven para mantener un entorno relajado, de manera que todos los niños y adultos se sientan cómodos en él, vivan nuevas experiencias gracias a la toma de decisiones personales y aprendan a diferenciar entre necesidades auténticas y sustitutivas." Rebeca Wild

Os límites son importantes e necesarios para o desenvolvemento cerebral dos nenos e nenas.  Os límites conforman as regras do xogo e cando non as temos nos sentimos perdidos. Ao fin e ao cabo, a regulación das emocións requiere de grandes dosis de autocontrol.

As persoas adultas acompañantes debemos estar preparadas para ser flexibles e determinar as necesidades auténticas de nenas e nenos e intentar responder con calma e integridade frente a un conflicto. Sempre é mellor por poucos límites que poidan recordar y que podamos axudar a respectar, non confundindo límites con normas, as normas son flexibles e os límites teñen que ver coa seguridade física ou emocional das persoas e en xeral, do entorno. O establecemento dos límites non é agradable, porque implica pedir ao neno ou nena que deixe de hacer algo que está facendo e co que aparentemente está conforme, pero non por iso teñen que ser desagradables, xa que a amabilidade pode estar presente incluso cuando hai desacordo.

Como saber por un límite cando o neno ou nena está perturbado con algo que o separa da súa propia esencia. Para iso é moi importante facer un traballo persoal e desenvolver a percepción, e non partir das ideoloxías. Senon da mirada concreta a ese neno, nesa situación, nese momento dado, nese contexto.

Respecto as necesidades da infancia

Os nenos e as nenas están ben cando as persoas adultas respectan as súas necesidades vitais, cando se lles escoita, se lles ten en conta, cando o tratan de maneira amorosa e ao mesmo tempo cando sinten que o entorno está segurizado e hai límites claros, xa que o que buscan é seguridade, protección, é amor, é vínculo, respecto as súas necesidades, recoñecemento do seu ser. Está ben cando se lle acolle naquilo que é e se lle acompaña nos seus procesos, se crea un ambiente no que pode aprender a partir das súas propias necesidades e así chegar a ser o que en esencia xa é e que será diferente en cada persoa.

No recoñecemento das necesidades reais da infancia hai que ter en conta a importancia da liberdade de movemento. O movemento libre, organizado por límites claros que axudan a manter o ambiente relaxado e protexido, xa que é esencial que os nenos se sintan seguros para poder desenvolverse na súa totalidade. 

Acompañamento respectuoso

Outro aspecto importante, para alcanzar ese entorno de seguridade e aceptación, é a maneira na que as adultas se comunican cos nenos e as nenas, esa comunicación atenta, consciente, coidada, respectuosa que vai atopando o seu eco e o seu reflexo nos intercambios e as relacións entre os propios nenos e nenas. 

Podemos pensar en dous matices da comunicación respectuosa: por un lado a maneira na que lles falamos e nos diriximos, e por outro a nosa actitude de escoita. Respecto a cómo nos expresamos, a comunicación respectuosa se basea nunha linguaxe esencialmente descriptiva, máis que interpretativa, na cal se busca verbalizar en primeiro lugar os feitos observados, para despois expresar o que como nos sentimos con relación a eles e, finalmente, que necesidades percibimos que non están satisfeitas y como pensamos que poderían chegar a estalas, evitando xuizos, comparacións, xeralizar ou menospreciar o que o outro fai ou di, falando dende un mesmo e da nosa propia realidade en vez de enfocarnos nos demáis. 

Respecto á nosa escoita, poderíamos falar dunha escoita activa que consiste en percibir e acoller con amplitude, aceptando o completo discurso, a súa situación e a súa expresión, sen xuizo, pero cunha profunda contención emocional. 

Bibliografía:

- https://culturadeinfancia.com/educar-como-un-acto-de-amor/

- https://www.hazizhazi.org/2017/11/11/entrevista-a-jordi-mateu-en-la-educacion-prohibida/

- https://alvarobilbao.com/los-4-errores-mas-frecuentes-a-la-hora-de-poner-limites-a-los-ninos-pequenos

- http://observatorioeducacion.es/lineas-investigacion/educacion-activa-y-acompanamiento-respetuoso-a-la-infancia-y-adolescencia/bases-de-la-educacion-activa/

PROPOSTAS PARA PERSOAS ADULTAS, 15 DE XUÑO

Cómo preparar la lecto-escritura de forma natural y espontánea

Hoxe vos deixamos un resumo dun artigo de inspiración Waldorf sobre a preparación á lecto-escritura de forma natural e espontánea.

Artigo completo: https://www.demicasaalmundo.com/blog/prepararse-para-la-lecto-escritura/

 

La pedagogía Waldorf, como muchas otras pedagogías alternativas, inicia la enseñanza de la lectoescritura y las matemáticas en primaria, alrededor de los 6-7 años. 

La enseñanza temprana de la lectoescritura

Cuando obligamos a un niño a hacer saltos así en su desarrollo, ya nunca más podrá recuperar esas conexiones, que debería haber adquirido de forma natural con el juego y exploración libre. ¡Se las pierde! ¡Son oportunidades desechadas! Y  son las que al fin y al cabo, le impulsarán a desarrollar todo su potencial en lo que la pedagogía Waldorf denomina “las capacidades intelectuales o superiores”, donde tienen cabida los conocimientos. (Ya te conté algo de todo esto en la entrevista tan enriquecedora que hice a las maestras fundadoras de la Fundación Es Niu, defensoras de una educación consciente y coherente, y que puedes leer aquí).

Por eso, la lectoescritura, sin prisas, cuanto más tarde se inicie mejor. Antes hay un montón de pasos previos que es preciso estimular y desarrollar para poder adquirirla correctamente.

Como apunte, decirte que los niños Waldorf (que no han visto ni una ficha, ni un abecedario en todo el Jardín de infancia), cuando llegan a primaria, suelen aprender a leer y a escribir con fluidez en poco más de un mes (hay estadísticas publicadas del Ministerio de educación alemán sobre ello) y antes de noviembre suelen ser ya de los primeros de la clase. Además como ya están de verdad preparados, llegan a primaria muy motivados, porque se les despierta esa curiosidad e interés natural por aprender, que es lo que nos encargamos de aniquilar si les empezamos a presionar con la lectoescritura y las matemáticas antes de tiempo.

¿Y cuáles son los pasos previos que hay que reforzar antes de lectoescritura?

A grandes rasgos podemos decir que los aspectos que se deben reforzar con el juego libre y las actividades de la vida cotidiana son:

- Psicomotricidad (gruesa y fina) y lateralidad:

Esto se consigue principalmente con el movimiento del cuerpo y de las manos.

Es bien sencillo, ¡los niños necesitan movimiento! Y el movimiento, desarrolla la inteligencia. Por eso es muy importante que los niños tengan muchas oportunidades de correr, saltar, trepar, columpiarse, rodar,…

Y a todo esto, añadir actividades manuales con sentido (es decir que sirvan para algo, no solo para entrenar) que les permitan trabajar la precisión, la pinza, el trazo,… (Más abajo te explico algunos ejemplos).

- Lenguaje y consciencia fonológica:

Las canciones, los cuentos, las rimas, los trabalenguas, los juegos de dedos… ¡Cuantos más mejor! Que el niño juegue y experimente con su voz, con las palabras y sonidos, esto creará la mejor base para que más adelante pueda integrar y automatizar las reglas de conversión grafema-fonema y viceversa (es decir la lectura).

Para lograr todo esto, algunas propuestas:

- Rimas y juegos sonoros:

No me cansaré de recomendar todos los materiales de rimas y juegos que edita Tamara Chubarovsky, logopeda holística Waldorf, para trabajar precisamente toda esta parte del lenguaje que te comentaba.

De entre sus materiales, el de rimas y juegos sonoros es una base excelente para integrar sin darnos cuenta las letras y sus sonidos con el movimiento del cuerpo. Mira algunos ejemplos para la letra T o la letra J.

- Actividades cotidianas:

Esto es algo que sostiene también la pedagogía de María Montessori (al final todas las pedagogías alternativas confluyen en la misma base) y es la importancia de que los niños hagan actividades cotidianas, de la vida diaria, lo que les ayudará, entre otras cosas, a entrenar muchos movimientos de psicomotricidad fina, como la pinza por ejemplo.

Lo interesante es que sean actividades que sirvan para algo, que le den un sentido al niño de cómo funciona el mundo. Por eso no soy partidaria de ese tipo de juguetes que tienen un montón de cerraduras, cremalleras y cosas por el estilo. En cuanto el niño comprueba que abre y cierra “para nada” se aburre a los dos minutos, los siente como artificiales.

Algunos ejemplos que hacemos en casa:

  • Tender la ropa:

Sunflower tiene su propio tendedero en la terraza y es la encargada de tender su ropita, algo que le encanta hacer. El movimiento que exige usar las pinzas de la ropa es un gran entrenamiento.

  • Usar diferentes tipos de  pinzas:

Ahora en verano siempre ponemos cubitos de hielo al agua, y por supuesto tenemos una encargada bien dispuesta para ello.

  • Hacer un plim-plim:

Ya te expliqué aquí cómo se hace la famosa pulsera multiusos Waldorf. El cordón tan bonito que resulta lo usamos para muchísimas cosas, entre ellas para colgar las chaquetas y los abrigos.

  • Hacer el movimiento de tuerca:

Es un ejercicio súper importante para reforzar la psicomotricidad fina. En casa Sunflower lo hace a menudo con su prensa de flores, le gusta mucho montarla y desmontarla y guardar sus preciados tesoros que encuentra en el campo, y créeme que ¡le lleva un buen rato quitar y volver a poner las tuercas!

  • Coser y bordar:

El tema de las manualidades y labores Waldorf es algo que te cuento en profundidad aquí, pero como introducción, decirte que cosiendo o tejiendo, los niños entrenan muchísimo más que la psicomotricidad fina, y por otra parte les encanta hacer.

  • Manualidades precisas:

Esta misma semana hemos estado jugando a decorar bolas de porexpan con lentejuelas y alfileres. Ya sé que todavía falta un montón para Navidad, pero nos gusta prepararnos con tiempo, ¡y el resultado es muy bonito!

  • Juego para integrar las bases de las letras:

El primer día de clase de primero en una escuela Waldorf, los niños se encuentran dibujadas en la pizarra, las dos formas geométricas fundamentales, una recta y una curva.

Mira que es sencillo, pero todas las letras (y no solo las letras) se constituyen a partir de rectas y curvas, no son más que eso.

Por ello, un acercamiento al mundo de las  letras, es jugar con rectas y curvas. Este kit de piezas de madera de Grimm’s, que tenemos en nuestro Atelier, ¡es perfecto para ello!

Jugando con ellas los niños pueden integrar sin darse cuenta las formas de las letras, porque las montan y desmontan a su gusto, y no solo eso, sino que también les sirve para el juego creativo y de construcción de formas más complejas.

¡No me puede gustar más! En esta fase es importante destacar que no hay que sentarnos con el niño y decirle “mira una A se forma así”. ¡No! No importa nombrar ni tan siquiera cuáles son las letras, se trata de que los niños jueguen a copiarlas, o no, simplemente a hacer las formas que les apetezca, pero así sin darse cuenta las vivenciarán  e integrarán en su cuerpo y cuando llegue el momento, conectarán esas formas básicas, que han manipulado y tocado tanto, con su sonido correspondiente, será  como un clic, algo mágico.

Podría seguir enumerando propuestas, pero creo que con estos ejemplos ya te has hecho una idea de que es posible preparar la lectoescritura de una forma natural y no invasiva.

Y después, cuando ya sí que sea el momento de aprender la lectoescritura, la pedagogía Waldorf utiliza un método muy visual y holístico, que es justamente el que yo utilizo para hacer reeducaciones con mis alumnos disléxicos y que es con el que mejores resultados he obtenido, por lo que me gusta mucho. Más adelante, te explicaré en qué consiste.

¿Cómo va a leer si no conecta lo que ve con lo que oye? ¿Cómo va escribir si tiene que concentrarse en permanecer sentado en la silla? – Tamara Chubarovsky

Distribuir contido