Demandas da comunidade educativa á consellería para a adaptación ao contexto covid 19