PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID19 NO CURSO 2020/2021 NO CRA ANTIA CAL

O noso plan de adaptación está redactado seguindo as indicacións do protocolo publicado pola Xunta de Galicia, o Ministerio de educación e as súas diferentes modificacións e intruccións recibidas por parte dos organos competentes en materia de educación e sanidade, sen retirar en ningún momento a mirada da infancia que é o centro e motor do noso centro educativo. Está así mesmo confecciónado cunha visión holística e coa premisa fundamental de que a saúde non é só a falta de enfermidade senón que implica un estado completo de benestar físico, mental e social

O podedes ver pinchando AQUÍ

.