ESPAZO PARA COMPARTIR ACTIVIDADES DE PSICOMOTRICIDADE, ANIMACIÓN Á LECTURA E APOIO