Profesorado

ORGANIGRAMA PROFESORADO CURSO 2021 / 2022

CLAUSTRO DE PROFESORES E PROFESORAS PARA O CURSO 2014-2015

Este curso o centro conta con 15 profesores e profesoras. En Educación Primaria consérvase o número de mestres e mestras:

COMPOSICIÓN DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega está formado durante o curso 2012-2013 por:

CLAUSTRO DE PROFESORES E PROFESORAS

O Centro conta cun Claustro de 16 profesores e profesoras integrado por:

- 1 mestra de Educación Infantil.

- 1 mestra de Lingua Estranxeira (Inglés)

- 1 mestra de Educación Musical

- 1 mestre de Educación Física.

Distribuir contido