AS NOSAS DEPENDENCIAS

  EDIFICIO DE EDUCACIÓN
INFANTIL E PRIMARIA
EDIFICIO DE ESO
PLANTA BAIXA  
1º ANDAR
2º ANDAR
  • Departamentos (Idiomas, ciencias, Sociais, Educación Física e Lingua).
  • Baños do profesorado.

 

O CPI Uxío Novoneira está formado por dous edificios: un para Educación Infantil e Primaria e outro para a Educación Secundaria.

Conta co Pabillón do Concello para o tempo de lecer, as clases de Educación Física e outras actividades como as actividades complementarias do magosto, etc.