Presentación sobre exposición de fondos para secundaria Día do Libro

Presentación de fondos para secundaria sobre Cervantes e Shakespeare.