Presentación: Unha escritora, unha personaxe histórica e unha novela

Presentación: Unha escritora, unha personaxe histórica e unha novela.