Investigamos máis e realizamos actividade de educación documental

 Investigamos máis e realizamos actividade de educación documental

 1. Localiza San Sadurniño no mapa de Fontán (en realidade este é o seu nome popular xa que el bautizouno como Carta geométrica de Galicia) na biblioteca dixital Galiciana1.

 2. Busca no catálogo da nosa biblioteca tres obras de Suso de Toro e tres de Ramón Otero Pedrayo.

 3. Busca información na rede e completa o seguinte cadro sobre a obra de Otero Pedrayo.

  ENSAIO

  NARRATIVA

  POESÍA

  TEATRO 4. Localiza no Arquivo Sonoro de Galicia unha gravación da voz de Otero Pedrayo.

 5. Que novela publicada por Suso de Toro no ano 2002 e Premio Nacional de Narrativa de 2003 foi adaptada ao cine? Localiza no catálogo da biblioteca o libro e a versión cinematográfica.

1http://galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/gl/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion