A crise do 29 e os comflictos coloniais provocan unha crise nas novas democracias que unido ao medo ao crecente comunismo xera o ascenso das ideas totalitarias que terán como consecuencia a guerra civil española e a 2ª Guerras Mundial