Despois de varios intentos en outubro de 1917, en Rusia, se produce unha revolución que levará ao poder a Lenin, que inicialmente instaurará un comunismo de guerra e máis tarde a Stalin, que iniciará un réximen comunista totalitario.