Elaboración e interpretación de piramides de poboación.