Unha das grandes fenómenos históricos que terá consecuencias ata os nosos días

O Antigo Réxime; un sistema politico, social e económico que precederá ao inicio Idade Contemporanea

Na España da República a polarización ideolóxica exacerbouse ata tal punto que xerou un golpe de estado das mans de Francisco Franco, e a resistencia dos partidarios da Republica desencadeou a Guerra Civil (1936-39). A Victoria das tropas golpistas desencadeou un sistema totalitario e dictatorial, encabezado polo propio Franco que durará ata a súa morte, en 1975
Os tratados de Versalles, a crise dos anos 30 e a ascenso das ideoloxías totalitarias serán os detonantes da Grande Guerra, que transformou para sempre a nosa idea do mundo e de Europa e cambiou drasticmente o rumbo da Historia.

A crise do 29 e os comflictos coloniais provocan unha crise nas novas democracias que unido ao medo ao crecente comunismo xera o ascenso das ideas totalitarias que terán como consecuencia a guerra civil española e a 2ª Guerras Mundial
Trads la guerra, un periodo de bonanza que rematou abruptamente coa crise do 29
Despois de varios intentos en outubro de 1917, en Rusia, se produce unha revolución que levará ao poder a Lenin, que inicialmente instaurará un comunismo de guerra e máis tarde a Stalin, que iniciará un réximen comunista totalitario.
Entre 1914 e 1918 en todos os continentes, por primeira vez, pelexábase na mesma guerra. A última guerra antigua, con corpo a corpo e trincheiras e a guerra que iniciará as novas tendencias bélicas como a guerra no aire.