Estudios de Xeografía Económica
Estudio do Tempoe a súa repercusión no ser humano, mapas isobaricos, e climas do mundo
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Estudio das estructuras urbanas, densidades e tipoloxías
Materias para o estudo da estructura da poboación