Información sobre os traballos e proxectos propostos.

Esta é a nosa proposta lectora para o primeiro trimestre.