Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Learn some vocabulary about food.

Realizaredes unha enquisa para valorar distintos aspectos do comedor escolar, representaremos, analizaremos e presentaremos os resultados obtidos

Traballaremos o texto expositivo, buscando as ideas principais e secundarias dun texto e aprenderemos a redactar un texto deste tipo.

Os cambios químicos e físicos na cociña están máis preto do que ti pensas


Imos estudar a procedenza dos alimentos do comedor escolar, especialmente a través dos sectores económicos.

En este curso se pretende que los alumnos analicen el coste de los suministros de agua y electricidad en la cocina y comedor escolar.
También se analizarán los consumos desde el punto de vista medioambiental, proponiendo un plan de ahorro energético.

¿Credes que os gusanitos e patacas fritas son alimentos saúdables?

Imos descubrilo desenvolvendo un pequeno proxecto de investigación no que compararedes distintos productos que consumides de xeito habitual.