Neste apartado pódese encontrar toda a información relativa ó Sistema Universitario Galego

Neste apartado pódese encontrar toda a información relativa ó Sistema Universitario Galego

Neste apartado pretendemos ter toda a información necesaria para poder elexir  estudos unha vez se remate a escolaridade obrigatoria.