Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Neste momento estamos facendo unha travesía polo deserto.