Notas para a profesión de caracterización do proxecto LÓVA