Unha achega á obra das escritoras dos séculos XX e XXI que parte da lectura e da investigación.