Skip to Content

Benvida

Benvidos ao novo sitio de Webs dinámicas!

Sitio web do CPI Plurilingüe de RODEIRO.

Rúa B, 14 36.530 RODEIRO (Pontevedra)

Tel./Fax: 986-79.00.28

correo electrónico: cpi.rodeiro@edu.xunta.es

PLAN DE CONTINXENCIA E HORARIO ESPELLO

ADAPTACIÓN DO PROTOCOLO COVID AO CPI DE RODEIRO

CURSO 2021-22

DATAS DE COMEZO DAS CLASES  
 

Día 9 de setembro: Comezo das clases para todo o alumnado de Educación Infantil e Primaria.

Día 15 de setembro: comezo das clases para alumnado de Educación Secundaria.

TODO O ALUMNADO DE E. PRIMARIA e SECUNDARIA  DEBERÁ ACUDIR  AO CENTRO CON MÁSCARA. 

ADEMAIS DEBERÁ TRAER OUTRA MÁSCARA DE REPOSTO NUNHA BOLSA OU ESTOXO. 

 

O horario será o habitual de 9.40h a 16.30h 

Neste curso seguindo o protocolo COVID os pais/nais non deberán entrar ao centro acompañando ao alumnado

Axudas e Fondo solidario de Libros de Texto 2021-22

Comunícase a tódolos/as pais/nais que os vales de libros de texto para 1º e 2º de educación primaria e vales de material para o resto de cursos xa se poden recoller na secretaría do centro ata o día 9 de xullo de 2021. En caso de non facelo recolleranse en setembro. 

Os listados do fondo solidario de libros de texto son os que a continuación se adxuntan.

En primaria son listados definitivos e en secundaria son provisionais pendentes de matriculación.Tamén están expostos na vidrieira principal do CPI de Rodeiro

LIBROS DE TEXTO 2021-22

Os libros de texto para o curso 2021-22 serán os que figuran no documento adxunto e son os mesmos que no curso académico anterior.

 

ALUMNADO COMEDOR ESCOLAR 2021-22

O alumnado que desexe facer uso do comedor escolar no curso 2021-22 deberá cubrir este impreso e entregalo no centro a maior brevidade posible e sempre  antes do 20 de setembro de 2021. Os impresos tamén se poden solicitar no centro.

Admisión 2021-2022

ADMISIÓN 2021/2022

 

Regulación:

 

 

DECRETO 254/2012 DE 13 DE DECEMBRO (DOG 26/12/2016) E ORDE DO 25 DE XANEIRO DE 2017 POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DE 12 DE MARZO DE 2013.

 

 

O alumnado xa matriculado no centro no curso 2020/21:

 

Non necesita facer a admisión xa que ten dereito de permanencia salvo que manifeste o contrario.

 

Alumnado de novo ingreso:

 

Prazo de presentación: do 1 ao 22 de marzo de 2021.

 

Formas de presentación da solicitude:

 

·         

Presentación de solicitude non creada a través da aplicación Presentar o impreso ED550B escrito a man ou a ordenador, pero non creado a través da aplicación (neste caso nunca levará código de solicitude válido na aplicación). Hai que acceder a través do menú: Solicitudes – Admisión – Crear e gravar todos os datos, prestando especial atención aos datos de nomes, apelidos e datas de nacemento, así como DNI ou NIE aportados ou xénero. Salvo oposición á consulta, os datos de identidade será comprobados no momento de rexistrar a solicitude. Unha vez está gravada, confírmase o borrador, facendo que o estado pase a ser confirmada.

·         

Presentar a solicitude no centro creada a través da aplicación. Esta solicitude ten un código xerado pola aplicación. Recupérase a información a través do menú Solicitudes – Admisión – Listaxe Pode ver os datos de cada solicitude premendo na icona . Lembren, que a través desta forma, o traballo para o centro veríase reducido. Revisa r que os datos están todos correctos (non hai abreviaturas, os xéneros están ben, etc). A solicitude está en estado Confirmada, o que significa que aínda non está presentada en centro, senón confirmada pola familia.

·         

Presentar a solicitude en Sede Electrónica a través da aplicación. Como no método 1.2 a solicitude ten un código. Para ver as solicitudes presentadas a través da Sede Electrónica, empregue o menú Solicitudes – Admisión – Lista das solicitudes de admisión verá as que veñen de Sede distinguidas coa icona . Premendo en dita icona terá acceso aos documentos do expediente asinado dixitalmente (solicitude e documentos anexados), deberase comprobar que se achegou un escaneado/fotografía/etc das firmas manuscritas do segundo proxenitor/a e todas as persoas que conceden permisos para cotexar os datos. Estas solicitudes están en estado Confirmada caso de producirse algún problema coa Sede, e se non houbo incidencia, en estado Rexistrada.

 

 

 

Documentación a aportar ca solicitude de admisión:


·       

2 Fotos tamaño carnet.

·       

DNI do/a solicitante en caso de telo.

·       

Tarxeta sanitaria do/a solicitante.

·       

DNI dos país /nais do solicitante.

·       

Fotocopia do libro de familia ou outra que acredite a situación familiar.

·       

Fotocopia da cartilla das vacunas.

·       

Autorización de imaxes.

·       

Cuestionario para as familias do alumnado de educación infantil.

·       

Declaración responsable COVID-19

 

O prazo de formalización de matrícula será en xuño no que deberán achegar impreso de matrícula e Autodeclaración de comedor no caso de ser usuario.

Distribuir contido


by Dr. Radut