Curso virtual para aprender a xestionar recursos educativos con Moodle.