Informática xeral para a ESO


Materia optativa de 4º E.S.O.