Sitio para acceder a arquivos e apuntamentos de apoio para a materia de educación física.

Curso para o alumnado de 1º da ESO

Curso para o alumnado de 2º da ESO

Curso para o alumnado de 3º da ESO

Curso para o alumnado de 4º da ESO