Nesta unidade imos:

- Traballar a autoimaxe e o autoconcepto a través da representación da imaxe física propia, identificando e conceptualizando as emocións que se producen.

- Promover a autocomprensión do alumnado con necesidades especiales, sobre todo no referente as altas capacidades e os PAS.