Saltar navegación.
Inicio
Narón (A Coruña)

Taboleiro xeral do alumnado

Información para o alumnado da ESO que debe presentarse ás probas de setembro

Martes 1 de setembro
09:00-10:30 Matemáticas
10:30-12:00
Xeografía e Historia
Cultura Clásica
Latín
Valores
Economía
12:00-13:00 Tecnoloxía
13:00-14:00 Física e Química
 
16:00-17:00 Inglés
17:00-18:00 Galego
18:00-19:00 Francés

 

Mércores 2 de setembro
09:00-10:15 Castelán
10:15-11:30
Bioloxía e Xeoloxía
11:30-12:30 Música
Obradoiro musical
Hábitos saudables
12:30-13:30
Educación Plástica e Visual
Educación Física

 

Observacións:

  • As probas de materias pendentes terán o mesmo horario que as do curso actual.
  • A entrega de notas será o luns 7 ás 12:30, nas aulas de titoría.
  • Para poder recibir estes boletíns, o alumnado deberá entregar aos titores/as os libros de texto prestados en xuño (nunha bolsa co seu nome).
  • As reclamacións atenderanse o martes 8 de 10:00 a 13:00.

Instrucións do 27 de abril da Consellería para o desenvolvemento do terceiro trimestre

29/04/2020

A Consellería ven de publicar as instrucións definitivas de como se desenvolverá o terceiro trimestre do curso. Nelas podedes ler información relativa ao calendario escolar, adaptación da actividade, titoría, currículo e adapatación das programacións e avaliación e promoción, entre outras.

Préstamo de material informático para o alumnado de familias con recursos limitados

14/04/2020

No centro aínda dispoñemos de ordenadores para prestar ás familias que os necesiten, tanto para Primaria como para Secundaria. Os interesados poden enviar un email a cpi.feal@edu.xunta.gal, poñendo ordenador no asunto, e deixando os seus datos. Dende a Dirección seredes citados para pasar a recollelos.

Retrincos de cores (publicación do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia)

24/03/2020

Achegamos un caderno publicado polo Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, a partir de textos e debuxos feitos por nenos e nenas da nosa Comunidade. Chámase Retrincos de cores.

Información importante para o alumnado e as familias sobre as aulas virtuais

16/03/2020

Estimadas familias e alumnado:

Dende o Equipo Directivo e o Claustro en conxunto, queremos mandar unha mensaxe de ánimo a todos, e informar de que estamos traballando para que todo o alumnado teña tarefas durante estes días.

O alumnado desde 5º de E. Primaria ata 4º de ESO xa dispón de tarefas nas aulas virtuais. O resto de cursos, desde E. Infantil ata 4º de E. Primaria, terá a súa propia aula virtual (barra superior da web) a partir de mañá martes.

Os problemas de acceso ou calquera outra cuestión sobre o funcionamento, poderán comunicarse telefonicamente ou por correo electrónico.

As dúbidas e consultas sobre as diferentes materias serán enviadas ao correo electrónico, sendo resoltas igualmente por correo electrónico, polo profesor da materia correspondente.

Quero pedir un pouco de paciencia se tedes dificultades no acceso e que nos informedes das mesmas. Entendede que é unha situación complicada para todos, pero dende o centro traballaremos para mellorar estas ferramentas de traballo.

  • Correo electrónico: cpi.feal@edu.xunta.gal
  • Teléfono: 881938177

Ánimo a tod@s.

O director.

Juan Carlos Bedia Vidal.

Abandono de tuppers en Primaria

Tuppers de Primaria

22/03/2019

Facemos un chamamento para que se recollan os tuppers das merendas de Primaria, abandoados nesta caixa baixo as escaleiras.

Enderezos electrónicos

  • Equipo directivo: cpi.feal@edu.xunta.gal
  • ANPA: o.buxato.anpa.o.feal@gmail.com
  • Coordinación da web: web.feal@gmail.com
Distribuir contido