Saltar navegación.
Inicio
Narón (A Coruña)

Información para o alumnado da ESO que debe presentarse ás probas de setembro

Martes 1 de setembro
09:00-10:30 Matemáticas
10:30-12:00
Xeografía e Historia
Cultura Clásica
Latín
Valores
Economía
12:00-13:00 Tecnoloxía
13:00-14:00 Física e Química
 
16:00-17:00 Inglés
17:00-18:00 Galego
18:00-19:00 Francés

 

Mércores 2 de setembro
09:00-10:15 Castelán
10:15-11:30
Bioloxía e Xeoloxía
11:30-12:30 Música
Obradoiro musical
Hábitos saudables
12:30-13:30
Educación Plástica e Visual
Educación Física

 

Observacións:

  • As probas de materias pendentes terán o mesmo horario que as do curso actual.
  • A entrega de notas será o luns 7 ás 12:30, nas aulas de titoría.
  • Para poder recibir estes boletíns, o alumnado deberá entregar aos titores/as os libros de texto prestados en xuño (nunha bolsa co seu nome).
  • As reclamacións atenderanse o martes 8 de 10:00 a 13:00.

Enderezos electrónicos

  • Equipo directivo: cpi.feal@edu.xunta.gal
  • ANPA: o.buxato.anpa.o.feal@gmail.com
  • Coordinación da web: web.feal@gmail.com