Neste curso imos traballar os contidos principais da materia de inglés en 5º de primaria.