Neste curso virtual poñerémonos en contacto con todos os contidos que se imparten na área de Tecnoloxía de 3º da ESO.