Neste curso veremos as principais alternativas vocacionais ao remate da ESO, e coñeceremos recursos informativos sobre estudios, inscricións, matrículas e outras cuestións relacionadas con este tema.
Como aprender a restar levando Neste curso descubriremos as técnicas máis relevantes para mellorar as cualificacións académicas,  así como os hábitos adquiridos que debemos evitar cando nos enfrontamos as tarefas escolares cotiás.