Este curso pretende ser un complemento para as unidades didácticas de Tecnoloxías da información e a comunicación 4º E S O.
Este curso pretende ser un complemento para as unidades didácticas de Tecnología de 4º ESO, introducindo os contidos de forma visual e interactiva.