Este curso pretende ser un complemento para as unidades didácticas de Tecnología de 2º ESO, introducindo os contidos de forma visual e interactiva.