mates1Curso Virtual que apoia ao curso de Matemáticas de 1º ESO do CPI Plurilingüe de VEDRA.
Neste curso terás o material teórico, exercicios e probas de avaliación necesarias para traballar e superar o 1º Curso de Matemáticas ESO.

mates2Curso Virtual que apoia ao curso de Matemáticas de 2º ESO do CPI Plurilingüe de VEDRA.
Neste curso terás o material teórico, exercicios e probas de avaliación necesarias para traballar e superar o 2º Curso de Matemáticas ESO.

logo1 Curso virtual no que poderedes atopar exercicios e teoría para reforzar a materia de 3º ESO.
Neste curso terás o material teórico, exercicios e probas de avaliación necesarias para traballar e superar o 3º Curso de Matemáticas ESO.

mates2Curso Virtual que apoia ao curso de Matemáticas de 4º ESO do CPI Plurilingüe de VEDRA.
Neste curso terás o material teórico, exercicios e probas de avaliación necesarias para traballar e superar o 4º Curso de Matemáticas ESO.