ARQUIVOS E DOCUMENTOS
DOCUMENTOS E ACTIVIDADES DE INGLÉS PARA 3ºESO
DOCUMENTOS E ACTIVIDADES DE INGLÉS PARA 4ºESO
TEMARIO DE OBRADOIRO E PROBAS TRIMESTRAIS

Actividade para buscar / elaborar información e coñecer datos xerais sobre diversos monumentos e lugares emblemáticos da cidade de Londres