Cursos_Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO

Curso Moodle sobre as Unidades 1, 2, 3, 4 e 5 de 1º ESO: Recursos, actividades interactivas e tarefas.

Curso Moodle sobre as Unidades 6, 7, 8, 9 e 10 de 1º ESO: Recursos, actividades interactivas e tarefas.

Curso Moodle sobre as Unidades 5, 8 e 9 de 1º ESO: Seres Vivos. Funcións: Nutrición, Relación e Reproducción (Reino ANIMAL e Reino PLANTAS).

Contidos, actividades interactivas, tarefas e cuestionario de avaliación.