MATRÍCULA ALUMNADO NOVO INGRESO CURSO 2020-2021

 

 

 

PODERÁN ENVIAR A SOLICITUDE DE MATRÍCULA POR CORREO ELECTRÓNICO, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE CUBERTA E ASINADA E XUNTO COA SOLICITUDE ADXUNTARÁN TODA A DOCUMENTACIÓN ESCANEADA (ADXUNTOS).

 

O CORREO ELECTRÓNICO É O SEGUINTE: cpi.dacaniza@edu.xunta.es

 

PRAZO PARA A MATRICULA DO ALUMNADO DE NOVO INGRESO CURSO 2020-2021:  DO 1 Ó 10 DE  XULLO DE 2020

 

PRESENCIAL: NA SECRETARÍA DO EDIFICIO DE SECUNDARIA DE 10 A 14 HORAS

 

 ¡¡¡IMPORTANTE!! O alumnado de novo ingreso, que no vindeiro ano académico curse 4º de infantil e que aporte toda a documentación, no proceso de admisión, xa non precisan  facer a matrícula en xullo.

 O resto do alumnado de novo ingreso ademáis do proceso de admisión, deberá facer a matrícula así como aportar a documentación do 1 ao 10 de xullo (ambos inclusive).

A todo o alumnado que xa está cursando estudios no CPI DA CAÑIZA (infantil-primaria-eso), xa os matriculamos nós por defecto, polo tanto non precisan vir para o proceso de matrícula.

 

 

LISTADO DE LIBROS INFANTIL-PRIMARIA-ESO CURSO 2020-2021

SOLICITUDES COIDADORES COMEDOR ESCOLAR - CPI DA CAÑIZA - CURSO 2020-2021

INSTRUCCIÓNS SOLICITUDES COIDADORES COMEDOR ESCOLAR (NAIS/PAIS/TITORES)

CURSO ESCOLAR 2020-2021

 

HORARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL: de 10 a 14 horas, na CONSERXERÍA DO EDIFICIO DE SECUNDARIA, por orden de chegada, soamente entrará un adulto para entregar a documentación, adoptando as medidas de seguridade pertinentes.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 18 de XUÑO ao 10 de XULLO de 2020 (AMBOS INCLUSIVE)

  

* SOLICITARÁN A COLABORACIÓN NO COMEDOR ESCOLAR TODOS AQUELES PAIS/NAIS/TITORES DO ALUMNADO QUE ESTÉ CURSANDO ESTUDIOS NESTE CENTRO DURANTE O CURSO 2020-2021

   

* NON PODERÁN COLABORAR NO COMEDOR ESCOLAR DURANTE 2 CURSOS CONSECUTIVOS

  

* DEBERÁN PRESENTAR A SOLICITUDE DEBIDAMENTE CUBERTA E ASINADA, EN CONSERXERÍA DO EDIFICIO DE SECUNDARIA

  

     * DEBERÁN TRAER O CERTIFICADO DE PENALES

 

 

 

SOLICITUDES COMEDOR ESCOLAR PARA O ALUMNADO DO CPI DA CAÑIZA - CURSO 2020-2021

INSTRUCCIÓNS SOLICITUDES COMEDOR ESCOLAR

ALUMNADO CURSO 2020-2021

PODERÁN ENVIAR A SOLICITUD POR CORREO ELECTRÓNICO, DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE CUBERTA E ASINADA PARA NON QUEDAR EXCLÚÍDO/A.

O CORREO ELECTRÓNICO É O SEGUINTE: cpi.dacaniza@edu.xunta.es

Horario de atención presencial: de 10 a 14 horas, na SECRETARÍA DO EDIFICIO DE SECUNDARIA, por orden de chegada, soamente entrará un adulto para entregar a documentación, adoptando as medidas de seguridade pertinentes.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 18 de XUÑO ao 10 de XULLO de 2020 (AMBOS INCLUSIVE)

      Teléfono de secretaría: 886 12 00 22 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR

-   ENTREGARÁN UNHA ÚNICA SOLICITUDE PARA TODOS OS IRMÁNS, DEBIDAMENTE CUBERTA E ASINADA, INDICANDO OS DATOS DO PAI (DECLARANTE), NAI (CÓNXUXE) E OS FILLOS QUE SOLICITAN O COMEDOR ESCOLAR NO CPI DA CAÑIZA, O VINDEIRO CURSO 2020-2021.

- SE OS PAIS ESTÁN DIVORCIADOS E TEÑEN A CUSTODIA COMPARTIDA, DEBERÁN ANOTARSE OS DOUS NA SOLICITUDE DE COMEDOR E SUMARÁN OS INGRESOS DE AMBOS PARA CALCULAR A RENDA PER CÁPITA.

-   NA SOLICITUDE ADEMÁIS DEBERÁN CUBRIR A CASILLA  QUE CORRESPONDA, (GRATUIDADE TOTAL, PAGAR 1€, PAGAR 2,50€ OU PAGAR 4,50€), SEGÚN OS INGRESOS OBTIDOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR (PAI-NAI), A 31-12-2019. DEBERÁN SUMAR OS INGRESOS DO PAI E DA NAI DURANTE O ANO 2019 E O RESULTADO DIVIDILO ENTRE OS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR (PAI-NAI-FILLOS). SEGÚN O RESULTADO FINAL OBTIDO, MARCARÁN A CASILLA QUE CORRESPONDA. PARA FACILITAR O CÁLCULO EN FUNCIÓN DA RENDA PER CÁPITA  DA UNIDADE FAMILIAR E DO NÚMERO DE MENORES EN IDADE  ESCOLAR DEBERÁN ENTRAR EN ESTE ENLACE:

          https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp

- SE ALGÚN MEMBRO DA UNIDADE FAMILIAR TEN MINUSVALÍA, COMPUTA POR DOUS, (exemplo: Se son 4 persoas na unidade familiar e un deles ten minusvalía, a división entre os membros da unidade familiar sería entre 5, xa que o que ten minusvalía computa por dous).

-  SE OS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR NON OBTIVERON INGRESOS DURANTE O ANO 2019, DEBERÁN MARCAR A CASILLA “GRATUIDADE TOTAL”.

-  SE ALGÚN MEMBRO DA UNIDADE FAMILIAR TIVO VIOLENCIA DE XÉNERO, NO ANO 2019, DEBERÁ ADXUNTAR  FOTOCOPIA DA DOCUMENTACIÓN QUE O ACREDITE.

-  SE ALGÚN MEMBRO DA UNIDADE FAMILIAR TEN DIAGNOSTICADA UNHA  MINUSVALÍA IGUAL OU SUPERIOR Ó 33%, NO ANO 2019, DEBERÁ ADXUNTAR FOTOCOPIA DA DOCUMENTACIÓN QUE O ACREDITE.

*Recorden que deberán traer vostedes as fotocopias, xa que o centro non fai fotocopias**

ALUMNADO DE 5º PRIMARIA CURSO 2020-2021

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE ACTUALMENTE ESTÁ EN 4º DE PRIMARIA

 

SECCIONES BILINGUES CURSO 2020-2021

Una sección bilingüe es la enseñanza de un área o materia (en nuestro caso plástica) no lingüística de manera bilingüe en la lengua oficial y en una lengua extranjera.

Las dos lenguas se reparten el tiempo, de manera que la lengua extranjera tenga por lo menos el 50% del tiempo, pero nunca podría tener el 100%. Así que si algún alumno no comprendiera la explicación en inglés, la tendría en castellano o galego.

Lo que será evaluado será el currículo de educación artística, nunca se evaluará el inglés. No se evalúa al alumnado porque hable o no el idioma extranjero, ni porque lo haga bien o mal.

Se evaluará la entrega de trabajos y la puntualidad en dicha entrega.

El alumnado que participe en la sección bilingüe recibirá una credencial oficial expedida por el centro que constará en su historial académico.

Ventaja importante de este curso: auxiliar de conversación. Mary Katherine que acompañará en las sesiones de artística. El alumnado ya la conoce, y está encantado con ella. Es una oportunidad estupenda para practicar idioma en un contexto no evaluable y con una persona nativa.

La ley que regula las secciones bilingües es la orden del 12 de mayo de 2011 (DOG).

El número mínimo de alumnos para crear una sección bilingüe es de 12. Por lo tanto, el centro necesitaría saber lo antes posible si hay alumnos que no vayan a participar. Por eso solicitamos a las familias que entreguen la siguiente autorización en el centro antesdel 16 de julio.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZACIÓN DE SECCIÓN BILINGÜE

EU: ___________________________________________________________________

DNI: ___________________________

PAI/NAI/TITOR DO ALUMNO/A: ____________________________________________

AUTORIZO AO MEU FILLO/A A PARTICIPAR NA SECCIÓN BILINGÜE DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA) EN LINGUA INGLESA QUE SE DESENVOLVERÁ EN 5º DE PRIMARIA DURANTE O CURSO ESCOLAR 2020-2021.

NO DOCUMENTO ADXUNTO ESTÁ O DOCUMENTO PARA IMPRIMIR.

RECOMENDACIÓNS VERÁN 2º PRIMARIA


 

¡ PARABÉNS superhéroes chegamos á meta de 2º!

 

Este curso (atípico e extraño) aprendimos máis cousas que en 1º, ascendimos un peldaño máis na escaleira educativa, ahora temos que facer todo o posible para non descender. Para que esto non suceda, durante este verán ademáis de descansar, xogar, divertirnos.., debemos traballar “un poquiño” para repasar o que fixemos este curso. Os días son moi largos e da tempo de todo, por iso:

 

 

Vos propoñemos que todolos días si estades na casa dediquedes un ratiño ás seguientes actividades:

 

Ø 

Leer en silencio e en voz alta, e contestar preguntas sobre o que lestes, realizar un debuxo relativo á esalectura.

Podedesutilizar libros,cómics,contos,revistas.

Ø 

Facer algún copiado o dictado de poesías, adiviñas,etc..

Ø 

Tamén podedes escribir un diario e narrar o que facedes cadadía…

Ø 

Operacións con números, cálculo mental e problemas, series, sumas e restas con e sen levadas, multiplicacións…

Estas tarefas son VOLUNTARIAS,pero importantísimas para non baixar a escaleira, e temos que ter en conta:

 

Ø 

Orden , marxes…

Ø 

A limpeza.

Ø 

A letra e números benfeitos.

Ø 

Os debuxos coloreados disfrutando e congusto.

 

Podedes aproveitar unha parte dos libros de lengua e lingua que non se fixeron. As lecturas e preguntas de comprensión, NON OS OUTROS APARTADOS XA QUE, SALVO NOVIDADES, OS DAREMOS EN SETEMBRO DE 3º!!!! Tedes que coidar e gardar moi ben os libros do 3º trimestre de MATES, LENGUA ELINGUA.

 

 

 

Por si algunha familia quere mercar algún outro libro de vacacións (VOLUNTARIO), en Santillana teñen un amplo catálogo onde está recollido o que estudiamos este curso.

 

 

DESPEDIDA MARY KATE

Premede na imaxe para ver

DESPEDIDA 2019-2020: ESO

Foi un ano longo que non imos esquecer por todo o que supuxo de novidade, de desafío, de solucións exprés...  que esperamos nos teñan ensinado algo a todos.

E se o curso foi atípico, o peche non vai ser menos. Non teremos cerimonias de despedida, pero tampouco vos queremos deixar marchar sen máis, porque sodes a nosa promoción COVID.

Aquí o nosa recordo con moito afecto.

E moita sorte para todos/as no futuro.

ALUMNOS/AS RESISTIENDO CON MÚSICA

Los alumnos de de 3º y 4º de la ESO comparten sus dotes musicales durante este tiempo de confinamiento en casa. La música como instrumento de resistencia.

FELICIDADES ARTISTAS!!!

Los partisanos de 3º.

Premede na imaxe

4º Eso: Los Campeones

ALUMNADO DE NOVO INGRESO: 3 ANOS INFANTIL

 

 As familias de nova incorporación (3 anos) deberán cubrir este anexo e entregalo no centro antes do 29 de Xuño, no Edificio de Primaria, en horario de 10:00 a 14:00.

Ao entregar o anexo recollerán o libro ¡Imos ir á escola! Para ler no verán, deberán devolvelo na reunión de setembro.

Observación: O anexo podese descargar ou cubrilo no propio centro.

Distribuir contido