Skip to Content

Correos electrónicos e horas de atención a familias do profesorado de ESO Curso 2021-2022

 

Profesorado ESO

Horas de atención a familias

Correos electrónicos

Diego Carpintero (titor 1º ESO A)

Mércores 11:30 - 12:20 h

diegocarpintero@edu.xunta.gal

Leonardo Fernández (titor 1º ESO B)

 Xoves 12:20 - 13:10 h

pro.leio@gmail.com

Verónica Liste (titora 2º ESO A)

 

Mércores 11:30 - 12:20 h

veronica.liste@edu.xunta.gal

 

Pilar Tabarés (titora 2º ESO B)

Martes 14:20 - 15:10 h

ptabaresdebuxo@gmail.com

 

Juan José García (titor 3º ESO A)

 Luns 12:20 - 13:10 h

tecnocerceda@gmail.com

 

jjgarciamato@edu.xunta.gal

David Sanz (titor 3º ESO B)

Martes 12:20 - 13:10 h

dsanz@edu.xunta.gal

Rebeca Rúa (titora 4º ESO)

 Xoves 11:30 - 12:20 h

(Substituida por Elisa Crespo)

elisacrespo@edu.xunta.gal

Mª Jesús Castelao

Luns 11:30 - 12:20 h

ies2018chuscasti@gmail.com

mcastelao@edu.xunta.es

Gema Castro

 

gcastropico@gmail.com

gcastropico@edu.xunta.gal

Mª Jesús Castro

 Venres 10:20 - 11:10 h

mjcpcastellano@gmail.com

Mónica Catoira

 

monicamoni1199@gmail.com

Marcos Corgo

Mércores 11:30 - 12:20 h

marcoscorgo@edu.xunta.gal

Noemí Cortés

 

 

noemi.cortes@edu.xunta.gal

Xacobo de Toro

 

Mércores 12:20 - 13:10 h

xacobodetoro@edu.xunta.gal

Asunción del Valle

Martes 14:20 - 15:10 h

englishcerceda@gmail.com

del.valle@edu.xunta.gal

Chema Ferreiro

Mércores 14:20 - 15:10 h

jferreiropineiro@gmail.com

jferreiro@edu.xunta.gal

Miguel Gómez

Luns 13:30 - 14:20 h

mgduaso@gmail.com

mgduaso@edu.xunta.gal

Isabel Iglesias

Luns 13:30 - 14:20 h

iisuarez@edu.xunta.gal

Begoña Queiro

Mércores 12:20 - 13:10 h

maria.begonaqueiroverdes@edu.xunta.gal

Amelia Rodrigues

 Luns 12:20 - 13:10 h

ameliarodriguescerceda@gmail.com

Henrique Rodríguez

Xoves 11:30 - 12:20 h

henriquexrpantin@edu.xunta.gal

Raquel Veira

Venres 12:20 - 13:10 h

raquelveiradiaz@edu.xunta.gal

* Lémbrase que as titorías coas familias no presente curso en cumprimento do protocolo de adaptación ao contexto da COVID serán, sempre que sexa posible, telemáticas ou por teléfono.story | by Dr. Radut