PROFUNDIZANDO NOS CIRCUÍTOS ELÉCTRICOS

Os alumnos e alumnas de 4º de primaria tamén quixeron profundizar o estudo dos circuítos eléctricos!

Foron capaces de montar moitos circuítos con distintos elementos e de comprender que a electricidade é unha corrente que si se interrumpe, non "pasa" e os distintos elementos deixan de funcionar.