As emocións

Actividade:o alumno/a colle unha tarxeta e debe, co escornabot ir a casiña na que se atopa dita emociòn, deberá explicar a os seus compañeiros cando foi a última vez que se sinteu así e os demais compañeiros aportarán ideas de como mellorar, ( de ser o caso) .

Tentamos dar ao alumnado a través dest  actividade pautas para evitar a frustración  e para controlar as emociòns.

As emocións

Artigos recentes

Contratos-Programa. Contido de proba hai 6 anos 22 semanas
Enquisas hai 6 anos 21 semanas
Tous les mêmes - Stromae hai 6 anos 21 semanas
Sommeil. Stromae hai 6 anos 20 semanas
ESCRITURA CREATIVA hai 6 anos 19 semanas

uid){ print l($user->name,'user/'.$user->uid); print " | "; print l(t('Logout'),'logout'); } else{ $options = array(); $options['query'] = drupal_get_destination(); print l(t('Login'),'user/login', $options); if(variable_get('user_register',FALSE)){ print " | "; print l(t('Register'),'user/register'); } } ?>