Folio xiratorio.

 Este curso comezamos a traballar de maneira cooperativa. A través da estructura do folio xiratorio repartimos un animal a cada neno e nena e cada un foi poñendo características sobre el, rótabano en sentido das agullas do reloxo e en pequeno grupo facían unha descripción de cada animal. Logo completábase en gran grupo

.      

 

Artigos recentes

Contratos-Programa. Contido de proba hai 6 anos 33 semanas
Enquisas hai 6 anos 32 semanas
Tous les mêmes - Stromae hai 6 anos 32 semanas
Sommeil. Stromae hai 6 anos 31 semanas
ESCRITURA CREATIVA hai 6 anos 30 semanas

uid){ print l($user->name,'user/'.$user->uid); print " | "; print l(t('Logout'),'logout'); } else{ $options = array(); $options['query'] = drupal_get_destination(); print l(t('Login'),'user/login', $options); if(variable_get('user_register',FALSE)){ print " | "; print l(t('Register'),'user/register'); } } ?>