O xogo das cifras

Nos grupos de 2º ESO e 3ª ESO  dedicáronse dúas sesións a reproducir cos rapaces  e as rapazas  o popular xogo televisivo das cifras. Consistía no seguinte:

O profesor, en cada partida, escribía cinco números ao chou de entre os seguintes: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 25, 50, 75, 100. Finalmente escribía tamén un número de tres cifras que era o que os alumnos e alumnas tiñan que tratar de conseguir mediante as catro operacións básicas cos cinco números proporcionados e os obtidos a partir deles.

Compre salientar o interese que lle puxeron os rapaces mailas rapazas, así como a competitividade que se despertou entre eles. Cada número exacto foi recompensado con 0,15 puntos que se engadiron á nota media da avaliación, establecendo un máximo por alumno de 0,75 puntos.

Artigos recentes

Contratos-Programa. Contido de proba hai 6 anos 41 semanas
Enquisas hai 6 anos 40 semanas
Tous les mêmes - Stromae hai 6 anos 39 semanas
Sommeil. Stromae hai 6 anos 39 semanas
ESCRITURA CREATIVA hai 6 anos 38 semanas

uid){ print l($user->name,'user/'.$user->uid); print " | "; print l(t('Logout'),'logout'); } else{ $options = array(); $options['query'] = drupal_get_destination(); print l(t('Login'),'user/login', $options); if(variable_get('user_register',FALSE)){ print " | "; print l(t('Register'),'user/register'); } } ?>