Marzo 2017

Estatística

Para traballar contidos estatísticos realizamos dúas experiencias:

- na primeira experiencia fixemos dúas táboas:  unha na que mostrabamos os resultados posíbles ao tirar dous dados e sumar os resultados e outra na que multiplicabamos os resultados. Logo, analizamos os datos.

- na segunda experiencia xogamos a pedra, papel,tesoira. Xogamos oito partidas e colocamos os datos nunha táboa, despois elaboramos un diagrama de barras e por último analizamos os resultados.

 

Números negativos e positvos

Para rematar de familiarizarnos cos números enteiros, desta volta tivemos que buscar na Internet distintos datos e despois elaborar unha recta numérica e represntar estes datos.

SISTEMA SOLAR

Aproveitando que estivemos aprendendo sobre o Universo, fixemos o noso propio sistema solar.

EXCURSIÓN: Minas de San Finx

Un bo xeito de traballar a localidade é visitando lugares que pertencen á súa historia.

ENCONTROS COAS AVOAS

           ENCONTROS COAS AVOAS

8 DE MARZO

 DÍA INTERNACIONAL DA MULLER 

Desta volta vimos de celebrar o Día Internacional da Muller con nove mulleres super importantes: as avoas do noso alumnado da ESO.

As mulleres, tanto no espazo familiar coma no laboral tiveron, e seguen a ter, numerosas tarefas e responsabilidades, constituíndose nun eixo vertebrador das familias e da sociedade, nun piar básico da súa construción. Porén, as ditas tarefas e responsabilidades estiveron sempre, e seguen estando, relegadas a un segundo plano en importancia. O centros educativos temos a obriga de traballar a prol da igualdade de xénero, visibilizando o papel das mulleres, e fomentando a reflexión e análise sobre as desigualdades que existiron, e aínda existen, entre ambos.     

Laboratorio

Desta volta experimentamos coa masa, o voume e a densidade. Fixemos distintos experimentos para traballar estes conceptos.Artigos recentes

Contratos-Programa. Contido de proba hai 6 anos 22 semanas
Enquisas hai 6 anos 21 semanas
Tous les mêmes - Stromae hai 6 anos 21 semanas
Sommeil. Stromae hai 6 anos 20 semanas
ESCRITURA CREATIVA hai 6 anos 19 semanas

uid){ print l($user->name,'user/'.$user->uid); print " | "; print l(t('Logout'),'logout'); } else{ $options = array(); $options['query'] = drupal_get_destination(); print l(t('Login'),'user/login', $options); if(variable_get('user_register',FALSE)){ print " | "; print l(t('Register'),'user/register'); } } ?>