Neste espazo serán colgados os materiais empregados en aula para completar os apuntamentos da clase

Ola!

Aquí encontraredes os cadernos de lectura dos libros de 1º, 2º, 3º e 4º da ESO.

Materiais, apuntes e actividades para o curso de Ciencias Sociais de 1º da ESO.

Xeografía física e política e historia antiga.


Materiais, apuntes e actividades para o curso de Ciencias Sociais de 2º da ESO.

Neste curso trataremos a xeografía política e a económica. Tamén estudaremos a Idade Moderna.

Materiais, apuntes e actividades para o curso de Xeografía e Historia de 4º da ESO.

Neste curso veremos Historia contemporánea de Europa e de España e Galiza, nos séculos XVIII, XIX e XX, ademais de arte.

Neste curso atoparedes os cadernos lectores dos libros que forman parte do Plan Lector para o curso 2011-2012.