Curso creado para incluir o traballo do grupo de avaliación inicial das competencias claves de 1º de ESO para o vindeiro curso 2017/2018