Neste apartado van as actividades propostas para a materia de EPVA de 1º ESO e a información necesaria para facelas.

Nesta sección atoparedes as actividades do curso e a información necesaria para facelas.

Actividades e información para os alumnos da optativa de EPVA de 4º eso.

Os alumnos e alumnas que teñades a materia de EPVA de 1º ou de 3º pendente teredes que facer as actividades necesarias para superala dacordo co seguinte Plan de Recuperación.